Advies Corona

12/03/2020
De KBSF volgt in samenspraak met de VLSU en de KBKF de situatie met betrekking tot het coronavirus (COVID19) nauwgezet op. De situatie wijzigt momenteel echter zo snel dat we, om een duidelijk beeld te hebben op wat er precies reeds allemaal geannuleerd wordt, later vandaag of morgen pas kunnen communiceren over wat nog kan en niet kan met betrekking tot zowel wedstrijden als trainingen.
 
Wat Vlaanderen betreft werd er ondertussen een verbod afgekondigd op alle sportmanifestaties met publiek en dit tot 31 maart. Ook individuele steden en gemeenten leggen zelf verboden op waardoor ijsbanen gesloten worden.
Voor de trainingen en activiteiten die wel nog zouden toegelaten worden, willen we benadrukken alle adviezen vanuit de FOD volksgezondheid qua hygiëne en samenscholingen strikt na te leven.
 
Meer informatie volgt zodra er meer duidelijkheid is.